Page:Sibu Congkan2056-程敏政-皇明文衡-20-19.djvu/95

此页尚未校对


朝者遂𨚫藥不御而卒公生以元之至治壬戌七月一日卒

洪武乙卯十月六日葬蘭溪縣甘棠鄉門村原以壬戌十

月二十日娶江氏封永嘉郡夫人子男五曰智曰聦曰常曰

定曰醜女三一⿺辶商永嘉鮑行一⿺辶商黃巖鮑丑一許嫁蘭溪楊

珠孫男二震彰今翰林呉君況嘗銘公墓矣而聰謂伯衡不

可無一言白公之志伯衡惟君子所貴大節爲先公所𣗳立

豈不偉哉乃(⿱艹石)旣貴且富而孜孜問學施德於人而不自以

爲恩人或負之而亦不以爲恨他人未易能也在公何難焉

出入兩宫待遇之隆賜予之渥他人不可致也何足爲公榮

雖其字畫一代不數人亦公餘事耳以故不備𫐠而獨書其

𨵿於國者表諸神道其辭不殺蓋以公言不用於當時爲可

惜公行無愧於先祖爲可貴庻有國者以懲而事君者以勸