Page:Sibu Congkan2059-計有功-唐詩紀事-16-01.djvu/133

此页尚未校对


  越王貞

和過温湯詩鳳輦騰宸駕驪籞次乾遊坎德踈温液

山隈派暖流寒氛空外擁蒸氣沼中浮林凋帷影散

雲歛蓋隂收霜郊暢玄覽參差落景遒

貞善騎射渉文史有吏幹爲宗室材王中宗廢居房

陵貞爲豫州剌史垂拱四年八月起兵圖反正事兵

敗及禍

  韓王元嘉

奉和同太子監守違戀詩云乾象開層屋離眀啓少

陽卜征從獻𠮷守噐屬元良逖矣凌周誦遥哉掩漢