Page:Sibu Congkan2061-計有功-唐詩紀事-16-03.djvu/69

此页尚未校对


詠琴詩云昔在龍門側誰想鳴鳯時雕𤥨今為器宫

啇不自持巴人緩踈節楚客弄繁𢇁欲作髙張引飜

成下調悲

允濟字允濟河南人少與王勃齊名垂拱四年明堂

成奏賦述功德除著作郎遷鳳閣舍人坐二張昵狎

除青州長史以内憂去官服除召為修文館學士既

乆斥喜甚與家人樂飲數日卒

經廬岳廻望江山想洛川有作云龜山帝始營龍門

禹初鑿出入經變化俯仰憑寥郭未若兹山功連延

並巫霍東北䟽艮象西南距坤絡宏阜自鬰盤髙標