Page:Sibu Congkan2063-計有功-唐詩紀事-16-05.djvu/97

此页尚未校对


李華與齊名世號蕭李

   李華

華字遐叔舉開元二十三年進士天寳二年愽學宏

詞皆爲科首天寳十一年拜監察御史除右𥙷闕禄

山亂輦母而逃爲盗所得二京復坐謫杭州司功參

軍召加司封郎將以司言處之華曰焉有隳節奪

志者可以荷君之寵乎移病請告李峴領選江南表

爲從事以風痺廢居楚

詠史詩云日照崑崙山羽人披羽衣乗龍駕雲霧欲

徃心無違此山在西北乃是神仙國靈氣皆自然求