Page:Sibu Congkan2067-計有功-唐詩紀事-16-09.djvu/49

此页尚未校对


雪五十二人頭似霜聞有酒時湏笑樂不闗身事莫

思量

長慶四年以太子左庻子分司東都是歳正月穆宗崩恭宗立

年為刺史無政在人口唯向郡城中題詩千餘首慙

為甘棠詠豈有思人不三年為刺史飲氷復食蘖唯

向天笁山取得兩片石此秪有千金無乃傷清白

作錢塘湖石記時猶在杭州則分司當在秋時洛中詩云五年職翰林四年

蒞潯陽一年巴郡守半年南宫郎二年直綸閣三年

刺史堂凡此十五載有詩千餘章

寳曆元年三月餘守蘇州是年七月有呉郡詩石記