Page:Sibu Congkan2069-計有功-唐詩紀事-16-11.djvu/77

此页尚未校对


鄉閭為立祠大曆元年春此兒忽來歸頭冠簮鳳凰

身著霓裳衣普遍拯疲俗丁寧告親知餘為神仙官

下界不可祈恐為妖魅假不如早平夷此有黄金藏

鎭在兹廟基發掘散生聚可以救貧羸金出繼靈泉

湛若清琉璃泓澄表符瑞水旱無竭時言訖辭冲虛

杳靄上𤣥微凢情留不得攀望衆號悲尋禀神仙誡

徹廟僅開窺果獲無窮寳均融沾困危巨源出巔頂

噴湧世間稀異境流千古終年福四維

周藩河東人登元和六年

   殷潜之