Page:Sibu Congkan2071-計有功-唐詩紀事-16-13.djvu/106

此页尚未校对


端公袁不約侍郎來擇書記薛重詩事皆逺從公可

謂蓮幕之盛不約登長慶三年

   孫緯

中秋夜思鄭延美有作云中秋中夜月世説慴妖精

顧兎雲初蔽長虵誰與勍未追良友翫安用玊輪盈

此意人誰諭裁詩寄禁城

咸通八年宏詞登科

   周祚

莫道春花獨照人愁花未必怯青春四時風雨没時

節共保松筠根底塵祚以此詩得名張為取作主客圖