Page:Sibu Congkan2072-計有功-唐詩紀事-16-14.djvu/117

此页尚未校对


薛大夫毛髪竪時趍劒㦸衣冠儼處拜氷壺誠知兩

軸非珠玉深愧三縑䘏旅途明日過江風景好不堪

回首望勾吴薛聞曽出境遣使追還縻留數日又献

絷白馬詩曰白馬披鬃練一團今朝被絆欲行難雪

中放去空留跡月下牽來只見鞍向北長鳴天外逺

臨風斜控耳邊寒自知毛骨還應異更請孫楊子細

㸔河東公曰若不留絆行軒即得觀其毛骨遂以殊

禮相待

唐以府元被絀者九人曽其一也曽長慶二年同賈

閬仙軰貶謂之舉場十𢙣曽後謁固於蜀幕中皆名