Page:Sibu Congkan2073-計有功-唐詩紀事-16-15.djvu/77

此頁尚未校對


咸通十二年進士第有洞庭詩為工時號許洞庭初

為涇縣尉鄭谷以詩送云白頭新作尉縣在故山中

髙第能卑宦前賢尚此風蕪湖春蕩漾梅雨晝溟濛

佐理人安後篇章莫廢功

棠洞庭詩有四顧疑無地中流忽有山之句人以題扇

過洞庭云驚波常不定半日鬢堪班四顧疑無地中

流忽有山鳥飛應畏墮帆逺却如閑漁父時相引行

歌浩渺間

   張喬

喬池州人有詩名咸通中與許棠俞坦之劇燕任濤