Page:Sibu Congkan2074-計有功-唐詩紀事-16-16.djvu/148

此页尚未校对


華飛秘法處心傳附與隂功足隂功成羽駕何年歸

上清待我休官了婚嫁桃源洞裏覔仙兄

杜光庭云毛仙翁者名干字鴻漸得乆視之道不知

其甲子常如三十許人其齠容穉姿雪肌玄髪若處

子焉周遊湖嶺間常以丹石攻疾隂功救物受其賜

者不可勝紀大中戊寅歳進士張為薄遊長沙落魄

數載以詩酒自得不汲汲於隨計一但值女奴於岳

麓山下若豪家之青衣焉奔而歸之張遽感焉歳餘

𥨊成羸疾尪瘠骨立待時而已毛翁自海陵來泊于

道族即張所止也請謁之者逡廵盈門皆曰尊師十