Page:Sibu Congkan2082-阮閱-增修詩話總龜-12-08.djvu/19

此页尚未校对


同列固儒者盛事而玉堂尤天下文學之極選國朝

以来惟此二人前此所未有也蔡寛夫詩話

嘉祐二年余與端明韓子華翰長王禹玉侍讀范景仁龍

圗梅公儀同知礼部貢㪯辟梅聖俞為小試官凡鏁院

五十日六人者相與唱和為古律⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔詩一百七十餘萹

集為三卷禹玉余為校理時武成王庙所觧進士也至

此新入翰林與余同院又同知貢㪯故禹玉贈余云十

五年前出門下最荣今日預東堂余荅云昔時叨出武

成宫曽㸔揮毫氣吐虹夣寐閑思十年事𥬇談今日一

樽同喜君新賜黄金帶頋我今為白髮翁也天聖中余

舉進士國斈南省皆忝第一人薦名其後景仁相継亦