Page:Sibu Congkan2084-阮閱-增修詩話總龜-12-10.djvu/37

此页尚未校对


老杜送殿中楊監赴蜀見相公云豪俊貴勲業邦

 頻出師相公鎮梁益軍事無孑遺以是知邊鄙之

 臣貪功生事結禍招釁皆有以致之一得忠臣處之

 生灵受賜矣黄常明

文選載王粲公讌詩注云此侍曹操宴也操未為天子

 故云公讌耳操以建安十八年春受魏公九錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)之命公

 知衆情未順終其身不敢稱尊而粲詩巳有𩓑我賢

 主人與天享巍巍之語則粲豈復有心扵漢耶粲常

說劉表之子琮曰曹公人傑也将軍卷甲倒戈以歸

 曹公長享福祚萬全之䇿也厥後操以粲為軍謀𥙊

 酒則以腹心委之矣韵語陽秋