Page:Sibu Congkan Sanbian028-聶嵩義-析城鄭氏家塾重校三禮圖-4-4.djvu/110

此页尚未校对


者禮樂之夲也玉帛鐘鼔者禮樂之末也其或專於夲

則玉帛鐘鼔之義廢矣泥於末則安上治民移風昜俗

之道逺矣惟聖人務其夲以求理存其末以致用故能

通天下之變而至於道也不其然乎新圖旣成孰不改

觀與夫畫洛神之賦事或馮虚尚列女之屏誠非好德

豈同年而語哉至以末學獲在庠序輙書梗槩願示將

來于時至道二年歳次丙申月  日記

三禮圖記