Page:Sibu Congkan Sanbian038-張有-復古編-4-4.djvu/111

此页尚未校对


其妙者呉興張謙中先生素留心此學深造古

人之妙自元豐以來以小篆箸名天下鮮儷焉

鄉人徐滋元象舊與先生爲鄰親炙先生餘誨

揮毫落紙得先生之法先生亦雅愛奇之其平

昔所箸如復古編千字文之𩔖屬纊之際盡以

遺之藏于巾笥如獲大寳今將𨩐板勒碑以廣

其傳於永乆命㒒作序以誌之聊書其梗槩云

紹興十三年七月六日王佐才序敍