Page:Sibu Congkan Sanbian043-吳縝-新唐書糾謬-4-1.djvu/67

此页尚未校对


  崔圓辭大學士

  王播進獻

  郭英乂代高適

  節𢚓太子誅武三思事

   降封宗室郡公紀書爲縣公等事

太宗紀云武德九年十一月庚寅降宗室郡王

非有功者爵爲縣公

 今案膠東郡王道彦傳略云高祖初封義興

 郡公例得王於是唐始興務廣支蕃鎭天下