Page:Sibu Congkan Sanbian044-吳縝-新唐書糾謬-4-2.djvu/52

此页尚未校对


 也

   髙祖紀書長孫順德官誤

髙祖紀武德四年左驍𮪍衛大將軍長孫順德

 今案十六衛止有驍衛未嘗有驍𮪍衛又按

 突厥傳亦止云左驍衛大將軍長孫順德然

 則此𮪍字實衛字也

   髙祖紀封子爲蜀王名不同

武德六年四月壬申封子元璹爲蜀王元慶漢

王至八年十二月辛丑徙封元璹爲吳王元慶