Page:Sibu Congkan Sanbian045-吳縝-新唐書糾謬-4-3.djvu/57

此页尚未校对


  李晟世系脫漏

  𡊮朗傳悞

  長孫無忌傳漏事

  崔戎傳脫世次

  韓曅爲滉之族子

  大曆十二年秋雨災

  邢文偉傳闕漏

  西河公主傳漏事

  李光顔立功漏落