Page:Sibu Congkan Sanbian052-錢若水-太宗皇帝實錄-4-2.djvu/114

此页尚未校对


邦計事之可否責成有司向者或以公事奏取進

止甚無謂也自今合行與否具以狀聞當降敕施行

如有大事非本司能了者許本使面奏戊申以國子

博士劉厚德爲水部貟外郎賜緋厚德丗幽州人也

契丹僞署𣵠州軍事判官知州事太平興國四年

州之役厚德率官吏舉城降遂受朝命至是令往幽

州招誘吏民故遷焉庚戍左拾遺張素等奏諸州多

有屬縣繫囚動經旬月此後諸縣鎭或有禁繫不得

過十日仍令本州長吏察訪從之壬子以忠武軍節