Page:Sibu Congkan Sanbian066-莊廷鑨-明史鈔略-3-2.djvu/5

此页尚未校对


循臣庶累牋之請宗社大計弗𫉬固辭兹扵八月𥘉一日祗告天地宗廟

社稷即皇帝位永惟皇考啓佑之深慈嗣服覲揚之匪易有懷兢惕若渉

渊氷尚頼文武親賢一心一德唯是邦家𢑱憲是訓是行屬兹蒞祚之𥘉

冝渙維新之號其以明年為泰昌元年大赦天下与民更始命吏部用人

毋拘資格凢有才能卓異卽便破格擢用其養病致仕各官年力未衰素

行表著者量材𧺫用吏部尚書周嘉謨奏言建言廢棄并礦稅詿誤諸臣

已遵遺詔量用其事関國本抗言得罪䧏黜謫戌永錮沒身者乞召用卹

録上曰此卿部事也可即酌量行之罷開納生員歳貢事例督學御史周

師旦極論教化之地先由賄進将人才國體其所决裂者甚大乞罷餉納

事例部覆從之御史馮嘉㑹疏言自古撫軍字民莫急吏亷将義近者邉

腹之吏濫訟取鍰積榖折價征糧索耗十分取二甚有以税契為利薮以

找價為竒貨闔境追呼鷄犬不寕九邉将吏剝削公行冐破取利月餉時

剋隱軍扣銀甚致軍士衣不盖骭菽不厭口願奔外夷以為楽土請勅所

司以後武臣剝軍責在督撫文吏朘民責在司道撫按与言官所摘𤼵俱