Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/148

此页尚未校对


壽節始御前殿受賀置四輔官分四時兼太子賓客位埓

公矦既而春官王本犯極刑以御史安然代之然以憂

餘皆㘴罪黜此職遂廢

冬十月罷諸王相府陞長史正五品左右各一人十一月

鹵㓂永平指揮劉廣𢧐死千户王輅撃敗之重建天禧寺

洪武十四年辛酉春正月帝與吏部論人品邪正曰正人

治官事則不𥝠其家守公法則不𥝠其親邪者友是鹵㓂

邉魏國公逹率諸将軍討之鹵逺遁傅友徳襲灰山克之

大斬𫉬沭英等畧至公主山殱其衆𫉬全寕四部以歸命

天下編賦𭛠黄册二月㕥鄭湜為福建𠫵政時胡黨多株