Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/75

此页尚未校对


和同僉院事會周窺鎮江徐逹敗之於龍潭益兵圍常州

擄士誠弟士徳士徳梟有謀周失之氣沮九月帝如江淮

先謁孔子廟分遣儒士告諭郷民置金山水寨以遏南北

冬十月華雲龍王弼等敗周師於舊舘士誠乃奉書修好

請𡻕献銀米犒軍帝荅諭歸我使臣叛将乃觧常圍復不

報十二月周長槍元帥謝國璽㓂廣興鄧愈擊走之

丁酉至正十七年稱龍鳯三年春三月耿炳文克長興改為長安州

立永興翼元帥府炳文統之三月克常州改為常春府湯

和為元帥守之遂克馬䭾沙時天完倪文俊部將陳友諒

襲殺文俊并其軍自稱平章居江州壽輝不能制