Page:Sibu Congkan Sanbian069-查繼佐-罪惟錄-60-02.djvu/134

此页尚未校对


不肖者二十餘人其最甚𤼵遼東充吏左都御史劉𮗚貪

墨𭣣獄罪當死宥之子福戍遼東擢福建按察使邵玘為

南京右副都御史時諸司玩弛賍穢成風玘復奏黜不肖

御史三十餘人紀綱大振與顧佐齊名十一月城獨石衛

棄開平蹙國盖三百里而興和亦廢

宣徳四年己酉春二月或訴都御史佐嘗受𨽻金縱歸上

付佐自治佐竟不治訴者上間之喜曰佐得大體矣已復

有囚告佐杜入上曰此必有重囚教之者果千户臧清代

為誣佐立付清市

夏四月代州署訓𨗳舉人曺鼐自陳年少不堪人師願就