Page:Sibu Congkan Sanbian071-查繼佐-罪惟錄-60-04.djvu/21

此页尚未校对


句而亊竣

弘治八年乙夘春正月破鹵凉州二月少保大學士丘濬

卒贈太傅謚文荘禮部侍𭅺兼侍讀學士李東陽詹亊兼

侍讀學士謝遷並入内閣三衛連㓂宻雲詰責之三月革

鄭府涇陽王見灂爵賜朝鮮國王李謚曰康靖封李㦕

為國王己㐪太皇太后病平以帝誠孝感格特頒誥諭

夏四月封皇后弟張延齡建昌伯陕西妖僧㨿山中為逆

馬文昇曰毋動衆廵撫張敷華能了此未㡬敷華果以計

授山中父老縳妖僧㨗至五月鹵莭入宣府遼東及宻雲

延綏大同䓁處别部欵粛州大學士徐溥䓁請昧爽視朝