Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/153

此页尚未校对


祠祀

嘉靖四十一年壬戍春正月或言叛人丘冨死謝玄頒賞

二月罷親耕親蚕禮禮部勿復奏請倭㓂永寕衛三月貴

州縂兵石邦憲大破土官韓甸平之萬夀宫成

夏四月上御新宫仍名萬夀鄠縣獻靈芝五色亀告廟白

兎再生子稱賀五月福建兵擊賊張璉蕭雪峯等破斬之

上歸感玄恩醮謝論功有差時有貸金司禮監黄錦营庻

吉士者錦宻以聞上遂罷庻吉士選延綏卒鼓噪㝷潰遼

東属𢑱叛副縂兵黒春擊敗之尋𢧐死予贈廕御史邹應

龍䟽劾大學士嵩及子丗蕃嵩致仕逮世蕃拷訊陞應龍