Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/35

此页尚未校对


兢兢𦕅諭卿知起聞住太監張永提督團营

嘉靖七年戊子春正月停宫中每旦謁天禮議𥙷京营原

兵原額十七萬七千有竒今止五萬零馬十五萬零分止一萬九千零敗鹵開原停差錦

衣衞官較二月青羊賊執知州王朝雍郭鑑殺指揮等官

以王瓊𥙷縂督陕西上製燕弁及忠靖冠頒服之三月大

學士謝𨗇致仕各御史㑹薦致仕尚書羅欽順秦金趙璜

都御史姚鏌等㘴調外奪俸有差追論土魯畨事前廵撫

陳九疇謫戍武㝎土含鳯朝文復叛殺同知以下官吏與

安銓合圍雲南省城以兵部尚書伍文定兼右都御史合

黔國公沭紹勲討平之鹵犯山西殺逰擊邵定南贑都御