Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/58

此页尚未校对


反灌城城中驚賊益猖獗刼囚勾鹵殺逰擊以下数十人

縂制張瓉撫定之源清為民建昌侯張延齡下獄論死革

昌國公鶴齡爵降指揮同知閒住皇長子薨謚哀沖太子

十一月御史郭宗臯以流星𧺫中台之變一䟽杖而释之

翟鑾憂去始以郭勛代祀南郊諸宴俱罷縂兵效再㨗

寕夏

嘉靖十三年甲午春正月廢皇后張氏立德妃方氏為皇

后始率后行謁廟禮二月王廷相為兵部尚書兼左都御

史管團营尚書汪鋐劾南禮部侍𭅺黄綰阿其屬𭅺中鄒

守益奪官綰㘴調外綰随疏鋐阿孚敬指見抵上竟