Page:Sibu Congkan Sanbian072-查繼佐-罪惟錄-60-05.djvu/95

此页尚未校对


陸炳都督同知致仕尚書劉天和卒贈少保謚荘㐮西平

縣義民賈淂山傾資禦賊城䧟一家死者三十七人贈主

簿祠之

嘉靖二十五年丙午春正月沅江土舎那鑑殺土知府那

憲奪其印誥討之御史周冕請東宫講學謫雲南典史吏

部䟽録遺佚尚書章拯䓁三十人不果行下御史包莭於

獄戍邉舉醮齋勤賜𭈹吕純陽孚佑帝君祀永熈仙宫三

月鹵入𠂀州等處討四川白草畨亂陞𠫵政楊慱楊守謙

為僉都御史廵撫𠂀粛山西

夏四月改曽銑縂SKchar陜西三邉倭㓂淛東華人無頼汪五峯