Page:Sibu Congkan Sanbian073-查繼佐-罪惟錄-60-06.djvu/44

此页尚未校对


仰家奴勾黨数掠孤山鐵嶺縂兵成梁以兵大破之曺子

谷得級一千三十九以禮部尚書俞有丁為文渊閣大學

士太子太保大學士馬自强卒贈太保謚文荘

萬曆十一年癸未春正月𠕂上丙宫徽𭈹仁聖加康靖慈

聖加明粛

夏六月浙江撫臣張佳㣧請减織造従之閣臣申時行薦

起原任編脩吴中行檢討趙用賢䓁

秋八月上廵視山陵舉内操

冬十一月閣臣時行䓁復請改折SKchar米三分之一十二月

上静攝不視朝給事中鄒元標御史范㑺䟽諌上怒罰俸