Page:Sibu Congkan Sanbian076-查繼佐-罪惟錄-60-09.djvu/200

此页尚未校对


正學纂要不報鄉薦䔥謙嘗作五經聨語最工

四年御製峴山漢水二賦及㐮陽四時歌送㐮王瞻墡

八年憲庙立英庙寔録成進秩如例

成化二年二月帝親為文紀重修孔廟日月𥙊于謙文有

朕心寔憐其忠之語三月會試中式羅倫對策用宋儒語

犯時忌不問秀籓長史劉誠獻王見㴻千秋日鍳録王恱

六年正月以尹直言命儒臣輯大明彚典内載諸司職事

九年正月帝親序朱子綱目梓行之十一月命纂輯宋元

續綱目通鑑亦親為序時紀事紀言之制不復凡修史取

諸司奏牘分六部即十舘成之縂裁主刪潤三品以上淂