Page:Sibu Congkan Sanbian077-查繼佐-罪惟錄-60-10.djvu/43

此页尚未校对


 膠州元属益都路明以膠西縣省入九十三里領縣二髙宻元旧八十八里即墨元旧明属

  府改属八十五里

遼東都指揮使司至北京一千七百里至南京一千四百里

 禹貢青冀二州之域天文箕尾分野元為東京路尋改

 遼陽路明洪武四年置定遼都衞八年改為遼東都指

 揮使司十年革𠩄属州縣置衞永楽七年復置安楽自

 在二州今領衞二十五州二

 定遼中衞左衛右衞前衞元遼陽路站洪武十七年置定遼後衞

  八年東寕衞以上皆附郭洪武十三年置五千户𠩄領𠩄部夷人十九年復置衞寔謫戍

  海州衞都司南一百二十里元澄州廢洪武九年盖州衞都司南一百四十里元州