Page:Sibu Congkan Sanbian080-查繼佐-罪惟錄-60-13.djvu/56

此页尚未校对


 食闔門闢門𫯠茶辭神庻人沐浴出主跪上酒殽俯伏

 粛拜納主撤具

永樂十八年定都北京廟祀禮一如洪武初制

洪熈元年凢郊社大祀皆以太祖太宗並配

正統八年編修董璘奏太常䙝用道流不敬忤㫖下獄死

成化中特設𫯠慈殿以别扵𫯠先祀孝粛周太后

弘治中遵例以孝穆孝惠両太后合祀𫯠慈

嘉靖三年春三月建観徳殿扵𫯠先殿之西祀本生興献

五年秋九月世廟成改觀徳殿為崇先殿與𫯠先殿擬