Page:Sibu Congkan Sanbian080-查繼佐-罪惟錄-60-13.djvu/58

此页尚未校对


預祖太宗以示不祧之意

二十四年庙享仍用同堂異室之制時仁庙帝后祧一堂

九室中太祖左成祖仁宗英宗孝宗武宗右宣宗惠宗睿宗孝

烈皇后用四時𡻕祫諸礼儀樂章器物一如舊制

罷大禘之礼

𨺚慶元年科臣陸𣗳徳請祧SKchar宗献皇帝主下部不果行

崇禎十七年福王𥘉立科臣李清請立專庙合祀献帝及

㳟帝恭帝者以子福王貴而追尊者也因奏孝康帝亦冝

特土庙之中室詔從之

 按憲宗陞祔議祧主侍郎楊守陳以為祖功而宗德凡