Page:Sibu Congkan Sanbian082-查繼佐-罪惟錄-60-15.djvu/80

此页尚未校对


文為祠𥙊署令劉英為署丞又設祀丞二人汪氏趙氏汪

亦老母後趙氏者太祖義父之外家也三姓後皆世襲指

揮云時𨹧户三千三百四十二家長至正旦太牢清明中

元孟冬少牢奉祀行事𦍤望少牢留守行亊洪武十七年

命江隂侯吴良督造皇𨹧𥙊殿以詞臣𠩄代撰皇𨹧碑文

不稱㫖更以御製紀劳苦不諱命葬四祖衣冠𥙊告有司

奏周垣中民間諸坟墓理當他徙太祖曰此吾仁祖同里

故人生死隣勿徙聼民以時𥝠祀𪪺治元年𠡠内官一人

監䕶崇禎甲申後𨹧木盗盡是夕且及殿屋瓦数十人𮪍

危潜不作声忽殿下隐隐有声若哀嗚已作大响如巨雷