Page:Sibu Congkan Sanbian084-查繼佐-罪惟錄-60-17.djvu/67

此页尚未校对


凡𭣣買

洪武九年遣内官河州易馬絹匹与色茶襍市二十年市

馬髙丽其國王上馬三千四十表不受直上曰是弱我也

以强弱人朕不䏻為其必与直其暹羅上馬亦然永樂

中許扵廣寕開元便水草䖏立互市二選在間鞬官教

民奍馬是後各䖏土官衙門有該秋粮二十五石者准

上馬一匹後加一倍或竟折色觧亰其四彛進貢馬即

以𥙷給各衛骑操其外或以茶或以塩㦯以互市㦯以

價直皆名收買而茶馬法最𫿞茶另有志凡各邊互市

永樂三年始塩池開中自正統三年始以銀易馬自