Page:Sibu Congkan Sanbian085-查繼佐-罪惟錄-60-18.djvu/120

此页尚未校对


宗人府署印舊例國戚為之若安遠矦桞景嘗署府事非制

祖訓宗室才堪文武者量援職

按靖江王守謙𥘉出為東平州知州此係祖訓以前偶

試以事又

按籓邸之戚𥘉無轉京官之禁弘治十二年詔修問刑

 條例時吏部尚書屠鏞與大理少卿王輔有隙因言輔

 係儀賔之弟不當車輦下遂增一欵後遂邇行嘉靖中

 王論亦係儀賔以知兵破例特㤙為兵部主事

王府長史𥘉用奏保徃徃躋八座成化後進士舉貢陞𥙷

皆老于其職秩滿賜金緋而已惟與籓王不愜者改府