Page:Sibu Congkan Sanbian086-查繼佐-罪惟錄-60-19.djvu/167

此页尚未校对


䕶餉前芟刈荒燕𦂯至中前𠩄輒報㨗偽稱城中掘地淂

故蔵金盈萬而宻啓𨒫魏開関通啇于是啇走贏百貨俱

集遂使人邀大壽覺華並除地迹寕逺守之稱大恢𣸪東

師𥘉無及扵西也至是乃大警以兵攻寕逺大壽三百人

𨒫距擭勝𨒫魏𣸪令太監陶公紀公提兵恊恢錦州詔既

加䕃爵魏氏陞大壽前𨦟提SKchar搃兵掛前鋒将軍印加少

傅專守錦州東師嘗突廣寕至八角䑓而返或曰忠賢果

親督山海兵無不𬨨三坌者崇禎己巳冬十一月東師間

従清山口直入薄都城時總SKchar𡊮崇煥巳殺毛文龍專任

関東事遂与大壽兼程入関勤王遇東師薊州步将髙勲