Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/133

此页尚未校对


遺𩔗矣忠賢乃殺数人㓕口后賢明或當御時逆折忠賢

忠賢益恨復別羅織后父國紀于法㡬死又令心腹伺后

姙傷其胎使無𠩄育崇禎甲申上殉社稷煤小周后先帝

崩上使内監馳𭄿皇嫂懿安張皇后自裁倉䘚不及逹己

宫人走出后青衣䝉頭聞赱成國公家亦随自盡弘光中

上尊謚為孝哀哲皇后張𥙿妃侍熹廟方姙膺冊封禮客

氏妬之譛于上絶飲食閉穰道中偶雨匍匐掬簷⿰氵㽞數口

而絶時李成妃生懐寕長公主復誕第二公主而殤先是

馮貴人常𭄿上罷内操客魏𢙣之矯㫖貴人誹謗賜死成

従容為上言之益移恨成妃矯㫖革封絶飲食成妃故