Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/172

此页尚未校对


  皇太子慈烺

献愍皇太子慈烺毅宗長子也母周皇后崇禎元年冊立

為皇太子次子慈炤早世追封懐王謚隱塟西山三子慈

煥四子慈燦俱田貴妃生慈煥封永王慈燦封㝎王甲申

三月李賊東犯凡請太子監國南都者為李邦華李國禎

項煜李明睿史可法姜曰廣䓁皆不果賊圍京師急十九

日帝硃書諭内閣傳成國公朱純臣提督内外諸軍事夹

輔東宫内臣持諭至閣閣無人置案返上不知也及殉社

稷猶以閣臣得硃諭書𬓛遂有百官伹赴東宫行在之語

先是别有㫖太子二王送周田二戚臣家及城破太子倉