Page:Sibu Congkan Sanbian088-查繼佐-罪惟錄-60-21.djvu/50

此页尚未校对


𥨊(“爿”換為“丬”)憲宗四年太后崩周太后必不與慈懿合葬議令夏

時詰廷臣前議三穴不果而後為之乎彭時曰慮今日是

以有前議上心肰之而重違太后命彭時䓁𣸪上䟽争之

下禮部議于是尚書姚䕫集廷臣九十九人議大行皇太

后作配先帝二十餘年誠孝一心夷險一徳先帝眷禮始

終無間陛下嗣位既隆𠩄尊加慈懿之稱𣸪崇所親上皇

太后之𭈹天下皆知陛下至仁大孝体先帝𥘉心萬一大

行皇太后與皇太后千秋萬𡻕後不合葬同祔安保将来

無復議改上曰卿等言是也頋朕屡請未得奈何明日群

臣百餘人先後上䟽又明日禮部尚書復合諸大臣跪伏