Page:Sibu Congkan Sanbian095-查繼佐-罪惟錄-60-28.djvu/78

此页尚未校对


  史可法任民育呉爾壎何剛施鳯儀黄鉉吴道𨺚衞㣧文及盧涇林䓁六人武聀乙邦才劉肇基

   龔堯臣及馬應奎䓁十二人周志畏

史可法字憲之號道隣北京錦衣衞藉河南祥符人性廉

直勇于義崇禎戊辰進士出理西安以戸部主書晋𭅺中

出𠫵議江西備兵安池援桐廬献㓂力特擢僉都御史廵

撫安廬四府安廬之有廵撫自可法始也㨗数上𨗇七省

漕運户部侍郎兼副都御史廵撫淮揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)開屯政招流亡繕

城郭訪賢豪諮以軍政雖側㣲有佐一淂輙延礼之為上

客郡縣不職者畏其弹劾亦束修為𧨏崇禎壬午東師深

入可法禦之廟湾河口預埋火器待之敵SKchar可法素望觧