Page:Sibu Congkan Sanbian097-查繼佐-罪惟錄-60-30.djvu/102

此页尚未校对


  張邦

邦竒字常甫浙江鄞縣人生而躭經尫瘠十七舉郷試

弘治乙丑進士授翰林檢討整亷隅非人不交時稱大

雅君子正徳中逆瑾肆雪著張鶱乗槎賦以寓因乞歸

食貧而已㝷𧺫提斈湖廣副使教示諸生斈不孔顔行不

魯閔文如雄褒無益也大率根極理要必人人悟暢乃巳

復乞歸世宗即位移督學四川闢大益書院復以去親逺

乞休上為改福建外艱起厯札部尚書議郊社主合上意

𣸪以母老累䟽終飬不許厯南京吏部尚書巳改南兵部

以便之卒贈太子太保謚文定邦竒之學以人性無不善