Page:Sibu Congkan Sanbian097-查繼佐-罪惟錄-60-30.djvu/53

此页尚未校对


必請命太夫人有諸曰然即何以為辞曰献章求嗣餘慶

正色曰是何言太夫人孀婦也献章報無以應賀欽字克

㳟其先㝎海以戎籍為廣寕人欽㓜習舉子業心輙不自

满曰學爾爾乎後讀近思録有𠩄省悟成化二年舉進士

為戸科給事中因旱災抗䟽言事求退不許時陳献章應

聘至京一見折節執弟子礼𦘕像事之歸搆小齋夙夜讀

書其中其教人一以躬行為本文章政事次之弘治改元

荐授陕西𠫵議以母憂不起䟽陳四事大都言經筵湏求

真儒檢討陳献章冝待以非常之礼内官不冝預朝政岀

鎮地方僧道倡SKchar不冝令充塞朝野䟽凢萬言報聞觧去