Page:Sibu Congkan Sanbian097-查繼佐-罪惟錄-60-30.djvu/82

此页尚未校对


從祀議厯南京𥙊酒遵成憲申章程立號册⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔詩習禮六

舘士相慶淂師九廟災大臣當自陳䟽中寓交儆意䜛者

因中傷之觧官歸年七十有二疾革召家人訓𩛙之正衣

冠䘚𨺚慶𥘉贈南京禮部侍𭅺謚文荘子善羙俱舉于卿

善太僕卿孫徳𣷉按察使僉事徳漙太子洗馬皆知學能

世其家歐陽徳字崇一泰和人受文成之學嘉靖二年

試䇿冋心學主司意闢守仁攵成門人徐珊不荅而岀徳

與王臣魏良弼䓁直𤼵師㫖而亦登第岀守六安以政務

妨學為歉陽明曰吾學即在此中因大悟以能陞刑曺選

翰林改編脩累官禮部尚書奉詔議郊礼悉指陳礼家同