Page:Sibu Congkan Sanbian101-查繼佐-罪惟錄-60-34.djvu/54

此页尚未校对


中窽神宗嗣立以一品四考晋少師兼太子太師請擢兵

科兵部属及差𫟪御史俱以曽厯𫟪亊者取用以偹他日

兵偹督撫之用癸酉分獻夕月壇疾作歸数月䘚贈太傅

謚㐮毅子俊民字伯章號夲菴嘉靖壬戌進士調禮部主

亊有詔賜賚戚里趍徃宣吉謝曰此内賜也冝於迎和門

頒之非禮官所淂與不徃歴僉都御史督漕甫二年積羡

八萬五千餘金令民得占墾東𡈽間田而輕其租数年可

易草莱為沃壌改兵部左侍𭅺㑹議鹵王嗣封欵未可⿺辶䖏

罷陞户部尚書首言萬暦六年所増内供銀二十萬冝停

𫟪餉向止四十萬今增至二百八十餘萬冝損裁議未