Page:Sibu Congkan Sanbian102-查繼佐-罪惟錄-60-35.djvu/4

此页尚未校对


 致命諸臣傳上

  張天祐郭元桑世傑趙忠劉成茅成

張天祐濠州人姊為滁陽王夫人有才力用事行間毎與

太祖先後宋林児来招諸将謂天祐曰公自度䏻以此衆

獨當元不敗乎否姑就之遂與郭公子等徃以其都元帥

右左副元帥命歸從渡江至正乙未破元集慶路降将也

先中叛與元御史大夫福夀扼𢧐秦淮敗績都元帥郭甲

右副元帥天祐陳殁

桒世傑巢縣人元至正戊戌同俞廷玉廖永忠等以水軍

来濟時屯黄墩同黨趙普勝中叛謀不利太祖世傑洩