Page:Sibu Congkan Sanbian102-查繼佐-罪惟錄-60-35.djvu/54

此页尚未校对


功歴興化衛指揮僉事端子麟廣東都指揮同知㓜弟𥙿

興化衛正千户麟子夲永樂中襲邳州衛指揮使SKchar造海

舟運神木营宫殿以才稱四扈出塞皆有功宣徳中従

漢庶人陞都指揮僉事䘚官子輔嗣正統十四年輔以都

指揮練兵禦鹵有功充叅政出居庸守懐来天順中陞都

督同知成化元年縂兵征両廣蠻俘斬二萬餘明年封武

靖矦食禄千二百石又明征建州夷俘斬千人四年論功

予流矦劵輔辭流矦乞世伯予伯世劵二十二年卒贈容

國公謚恭粛

 論曰趙武桓以死存南昌為牛副使十四人領䄂運籌