Page:Sibu Congkan Sanbian102-查繼佐-罪惟錄-60-35.djvu/6

此页尚未校对


劉成靈壁人従太祖立功由百夫長陞縂𬋩同耿炳文等

克長興以副元帥恊守㓂不敢犯者四年至正辛丑周以

十萬衆来侵嬰城固守成開西門擊敗之擒其将宋元帥

等追至東門敵反兵力𢧐援不継陳殁副将李崇亦𢧐死

䛇贈成懐逺大将軍立廟長興𡻕祀之

茅成定逺人従和陽𨽻常将軍麾下克太平授萬户定常

州寕國陞總𬋩克衢州陞副元帥守金華改太平興國翼

元帥従克安慶援安豊𢧐鄱陽克武昌𨗇武徳衞正千户

陞指揮副使取贑州安陸㐮陽泰州皆有功調征浙西克

舊館至正乙巳圍平江𢧐死贈鎮國上将軍僉大都督府