Page:Sibu Congkan Sanbian103-查繼佐-罪惟錄-60-36.djvu/4

此页尚未校对


蓬莱縣人洪熈中詔釋廸宗戚戍𫟪者還卿給産業成

化中郡人祀迪郷賢祠郡守凃𮗚判李黙相継祠于其故

居𥝠謚曰靖献敖英為之賛𪪺光𥘉追贈太保謚忠烈迪

四世孫䁀字文相弘治乙丑進士授禮科給事中劾廖愷

子倖舉郷試㑹流賊𧺫預机冝與巨璫争辯不撓坐繫獄

罷歸嘉靖改元詔復䁀陜西𠫵議督兵平賊兵脩延綏畨

夷寕帖歴陞應天府尹未任卒子其學慱聞嘉靖甲辰

士擢御史奏緹帥陸炳擅作威𥝠人徐甲專擅漁利有詔

下甲獄備兵粛州時哈宻諸𢑱為亂出堵定之歴撫大同

破走酋俺荅兀慎轉副都御史屡有𢧐提正韓籓奉國将