Page:Sibu Congkan Sanbian104-查繼佐-罪惟錄-60-37.djvu/110

此页尚未校对


  蔡道憲林國俊九人周二南李毓英任文熈鄒運吉

蔡道憲字復一號江門福建晋江人崇禎丁丑進士司理

長沙十六年賊献忠悉衆二十萬破岳州沅撫李軋徳棄

長沙奉吉惠両王保衡州去道憲與廵撫王聚奎搃兵户

先民何一徳共城守躬自操釡甑出粟食兵賊至聞道憲

能名呼䧏道憲SKchar城強弩射中呼者賊急攻三日而城䧟

知府周二南死之聚奎单𮪍走江夏先民一徳並䧏賊賊

執道憲百計誘䧏不屈歩卒林國俊等九人獨䕶道憲不

去抗語賊曰司理可䧏當從撫軍早去何至此日賊睨刀

國俊等國俊等復曰我軰畏死亦早從撫軍去何至此曰