Page:Sibu Congkan Sanbian104-查繼佐-罪惟錄-60-37.djvu/24

此页尚未校对


  徐世淳子肇樑妾趙氏王氏王燾錢祚徴

徐世淳字中眀浙江嘉興人兵部尚書必逹冡子必達偉

望碩儒世淳𥨊(“爿”換為“丬”)食詩礼淹古退然如单素兼通象緯𠫵同

契悟真家言萬暦戊午郷薦教授永嘉佐縣令城守功擢

重慶府推官平資簡諸酋改随州知州随為張李二賊兵

衝三躝之餘寔郢之肩背守随𠩄急固𨹧𥨊(“爿”換為“丬”)崇禎庚辰

SKchar師嗣昌自裁其標兵譁不任分属力辭明年四月賊張羅

䧟㐮陽蹂徳安悉力攻城三走郢告急巡道某抵地弗頋

而擅勒守随之師固郢随無兵世淳不觧甲五日廢飲食

両日埋其印𪠘後身巷𢧐矢貫頥及頰堕馬鈹刃交下䧟